Strona wykonana przez madraszewska.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

office@agtuconsulting.com

 

Przeskok 2

00-032 Warszawa

 1. pl
 2. en

KONTAKT

Nadzorowanie i wsparcie finansowe całego cyklu projektu

Nabycie

Holding

Wyjście

WSPARCIE TRANSAKCYJNE

 • Pomoc w kontrolingu przepływu kapitału (S&U, FoF)
 • Nadzór nad doradcami zewnętrznymi (finanse/podatki)
 • Nadzór nad finansowymi i podatkowymi aspektami transakcji
 • Nadzór nad kalkulacją ceny zakupu
 • Obsługa dokumentacji transakcyjnej
 • Dokumentacja i wspracie w organizacji finansowania bankowego
 • Wsparcie w zakresie hedgingu
 • Wsparcie w strukturyzacji finansowania kapitałem własnym

WSPARCIE W USTAWIENIU PROCESÓW PODCZAS WŁĄCZANIA AKTYWA DO GRUPY

 • Wdrożenie poprawek wynikajacych z finansowych i podatkowych raportów due diligence, wdrożenie środków łagodzących dla zidentyfikowanych ryzyk
 • Wdrożenie działań następczych (raportowanie, archiwizacja) dotyczących struktury podatkowej
 • Utworzenie struktury i procedur raportowania
 • Utworzenie szerszego zespołu finansowo-podatkowego (jeśli istnieje taka potrzeba) i jego integracja z modelem operacyjnym

REGULARNE DZIAŁANIA KONTROLINGOWE

 • Sprawozdawczość finansowa projektu i konsolidacja do poziomu funduszu / JV
 • Uzgodnienie sprawozdawczości zarządczej i finansowej
 • Automatyzacja raportowania
 • Nadzór nad zgodnością księgową i podatkową, w tym nadzór nad zewnętrznymi usługodawcami (księgowi, doradcy podatkowi, audytorzy)
 • Nadzór nad kosztami holdingowymi na różnych poziomach projektu
 • Zarządzanie finansami (S&U, FoF, zarządzanie pożyczkami wewnątrz grupy, nadzór nad płatnościami operacyjnymi, administracja instrumentów hedgingowych, nadzór nad konwersją walutową - forex)
 • Nadzór i dokumentacja ekonomiczego uzasadnienia dla funkcjonowania poszczególnych holdingów
 • Koordynacja ubezpieczeń (PD&BI, OC)
 • Członkostwo w zarządzie, jesli istnieje taka konieczność (tylko Polska i Węgry) • Raportowanie dotyczące zadłużenia bankowego
 • Raportowanie biznesowe i analizy finansowe
 • Przygotowanie modeli raportowania i automatyzacja raportowania w Power BI

DODATKOWE DZIAŁANIA KONTROLINGOWE (WEDŁUG POTRZEB)

 • Nadzorowanie podatkowych i finansowo-księgowych aspektów inicjatyw związanych z zarządzaniem aktywami nieruchomościowymi
 • Rozliczenia / alokacje kosztów projektu

PRZYGOTOWANIE TRANSAKCJI

 • Koordynacja due diligence dostawcy – finanse i podatki (jeśli dotyczy)
 • Koordynacja finansowo-podatkowa przygotowania VDR
 • Kontrola struktury i kanałów dystrybucji kapitału przed wyjściem z inwestycji

WSPARCIE TRANSAKCYJNE

 • Pomoc w kontrolingu przepływu kapitału (S&U, FoF)
 • Nadzór nad doradcami zewnętrznymi
 • Nadzór nad finansowymi i podatkowymi aspektami transakcji
 • Nadzór i koordynacja Q&A w ramach VDR / finanse i podatki
 • Nadzór nad kalkulacją ceny sprzedaży lub pełna kalkulacja ceny sprzedaży (share deal)
 • Obsługa dokumentacji transakcyjne
 • Wsparcie przy zamknięciu kredytów bankowych
 • Wsparcie w zakresie zamykania intrumentów hedgingowych
 • Wsparcie w zakresie repatriacji kapitału