Strona wykonana przez madraszewska.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

office@agtuconsulting.com

 

Przeskok 2

00-032 Warszawa

  1. pl
  2. en

KONTAKT

Agnieszka ma ponad 15-letnie doświadczenie w branży nieruchomości. Od lipca 2020 prowadzi własną firmę (AGTU Consulting/Mercury) działając w strategicznym partnerstwie z grupą Revetas w obszarze konsolidacji finansowej i raportowania dla wszystkich projektów Revetas. Do połowy 2020 roku pracowała w TriGranit Corporation, najpierw jako Dyrektor Finansowy w Polsce, a od 2016 roku jako CFO w centrali na Węgrzech, odpowiadając za wszystkie sprawy związane z finansami: audyty, raportowanie, finansowanie kredytów w wielu krajach CEE oraz finansowe DD; a także nadzorowanie struktur IT oraz administracyjnych grupy. W tym czasie przeprowadzała wiele strategicznych analiz ilościowych i jakościowych w wielofunkcyjnym środowisku organizacyjnym w celu wsparcia i usprawnienia operacji biznesowych oraz uczestniczyła w wielu udanych transakcjach sprzedaży na poziomie Grupy/spółek zależnych, biorąc aktywny udział w negocjacjach finansowych i rozliczeniach cen.


Przed dołączeniem do TriGranit, w 2013 roku, Agnieszka pracowała ponad 6 lat w MT Development Group – platformie inwestycji mieszkaniowych z siedzibą w Polsce, zarządzanej przez jeden z wiodących podmiotów zarządzających funduszami w Europie, gdzie odpowiadała za ustanowienie odpowiednich standardów kontrolingu i raportowania w Grupie. W latach 2010 – 2013 zarządzała działalnością Grupy jako Dyrektor Finansowo-Handlowy odpowiadając również za aranżowanie finansowania wszystkich projektów deweloperskich. Przed dołączeniem do rynku nieruchomości w 2007 roku, Agnieszka zbierała cenne doświadczenia w szeroko rozumianej dziedzinie finansów pracując m.in. w dziale audytu Pricewaterhouse Coopers w Warszawie oraz dziale controllingu w Robert Bosch GmBH w Stuttgarcie. Agnieszka jest członkiem Association of Charted Certified Accountants.

Ewa posiada 16-letnie doświadczenie w rachunkowości i finansach w sektorze nieruchomości. Do zespołu Mercurego dołączyła na początku jego działalności. Przed Mercurym pracowała w TriGranit (od 2014 r.) jako Główna Księgowa na Polskę, gdzie odpowiadała za stworzenie systemu księgowego - SAP i odpowiednich standardów rachunkowości, a także audytów ustawowych i wszystkich wymogów regulacyjnych dla wszystkich polskich spółek zależnych. W tym czasie Ewa wspierała zespół konsolidacyjny w dostarczaniu wszelkich istotnych danych wejściowych i uzgadnianiu różnic pomiędzy rachunkami zarządczymi i statutowymi. Prowadziła zespół do 4 księgowych. Przed Trigranitem pracowała 4 lata w HB Reavis Poland, gdzie kierowała polskim zespołem księgowym, odpowiadając również za wdrożenie systemu finansowego – Axapta. W ciągu tych 4 lat asystowała przy wielu transakcjach restrukturyzacyjnych tj. fuzje, podziały, sprzedaże i przejęcia. Przed dołączeniem do HB Reavis pracowała w MT Development Group, platformie mieszkaniowej, jako Starsza Księgowa, gdzie odpowiadała za wszystkie sprawy księgowe dotyczące spółek wchodzących w skład polskiej platformy. Podczas studiów informatycznych (dyplom inżyniera w 2005 r.) rozpoczęła swoją przygodę z księgowością w Orco Property Group jako młodsza księgowa, gdzie zdobyła cenne doświadczenia w branży nieruchomości. W 2008 roku uzyskała tytuł magistra finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. W 2009 roku Ewa uzyskała uprawnienia księgowego z Ministerstwa Finansów.

Adam rozpoczął swoją karierę od stażu w Energo Invest Broker. Następnie został zatrudniony w Jones Lang LaSalle na stanowisku Asystenta ds. Zobowiązań. Kolejnym krokiem było stanowisko Asystenta Audytu w dziale audytu ogólnego Ernst & Young. W 2019 roku dołączył do TriGranit na stanowisku Młodszego Kontrolera Finansowego, a po utworzeniu firmy Mercury dołączył do zespołu Mercurego. Adam odpowiada za konsolidację kwartalną, przygotowanie kwartalnego raportu finansowego dla inwestorów, udział w procesie budżetowania, współpracę z zespołami księgowymi, zbieranie sald całego holdingu, wdrażanie panelu Power BI, automatyzację różnych raportów. Adam ukończył studia licencjackie z ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2019 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej. Obecnie Adam jest w trakcie studiów podyplomowych – kwalifikacja ACCA.

Andrzej ma 15 lat doświadczenia w finansach. Dołączył do Mercury w październiku 2020 roku. Do jego głównych zadań należy: zarządzanie i kontrola okresowych sprawozdań finansowych (w lokalnych GAAP i IFRS), monitorowanie przepływów pieniężnych oraz pomoc w dystrybucji/ wykorzystaniu środków pieniężnych, monitorowanie i rozliczanie transakcji wewnątrzgrupowych, konsolidacja danych finansowych w oparciu o IFRS, zapewnienie zgodności z lokalnymi, krajowymi i grupowymi standardami raportowania, weryfikacja pracy kontrolerów finansowych i podwykonawców projektowych, wspieranie zespołów księgowych i zarządzających nieruchomościami w kwestiach podatkowych oraz audytu, wsparcie przy transakcjach zakupu i sprzedaży. Karierę zawodową rozpoczął od stażu w Salustro Reydel Polska Sp. z o.o. w dziale audytu. Następnie przez 2 lata pracował w KPMG Audyt Sp. z o.o. Od 2008 roku kontynuował karierę w Telekomunikacji Polskiej S.A. na stanowisku Starszego Analityka. W 2011 roku rozpoczął współpracę z Platinum Properties Group S.A., w 2014 z Fenix Group, a w 2015 z iAlbatros Group S.A. Ze wszystkimi tymi spółkami w obszarze kontrolingu finansowego. W 2003 roku Andrzej ukończył studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i Marketing na Uniwersytecie Warszawskim. W 2005 roku na tej samej uczelni uzyskał tytuł magistra rachunkowości i finansów.

Balázs ma 20-letnie doświadczenie w księgowości i finansach. Pracuje w zespole Merkurego od lutego 2021 roku. Ukończył Budapest Business College na wydziale Finansów i Rachunkowości. Na początku swojej drogi zawodowej pracował przez 4 lata w Exact Software Hungary Ltd. Następnie został zatrudniony przez Metro Group Asset Ltd. jako księgowy. Po kilku latach zmienił stanowisko na Dyrektora Księgowości i Kontrolingu, a po kolejnych 4 latach objął stanowisko Dyrektora Finansowego i odpowiadał za budżet 10 mln EUR oraz 10 pracowników w Dziale Prawnym, Informatycznym, HR, Finansowym, Kontrolingu i Rachunkowości. Od 2013 r. odpowiadał również za administrację Regionu Wschodniego, z głównym naciskiem na koordynację między działami administracji korporacyjnej i 12 krajami Regionu Wschodniego (PL, AT, CZ, SK, HU, RO, MD, CR, RS, BG, GR, NP). Później pracował w MAHLE Compressors Hungary Ltd. jako szef działu finansów i księgowości. Był również Członkiem Zarządu. Odpowiadał nie tylko za finanse, ale także za redefinicję sprawozdawczości międzynarodowej – od US Gaap do IFRS. Przez kilka lat pracował również w branży budowlanej w Samsung Engineering Hungary Ltd. na stanowisku Kierownika ds. Księgowości i Podatków. Następnie został zatrudniony w TriGranit Fejlesztesi Kft.

Agnieszka Turowska

Dyrektor Zarządzający

Ewa Gąsiorowska

Starszy Kontroler

Adam Łukaszewski Specjalista ds. Sprawozdawczości i Analiz Finansowych

Andrzej Kozłowski Kontroler Finansowy

Balázs Csiszár

Starszy Kontroler Finansowy

Marta dołączyła do Mercurego na początku 2021 roku. Zajmuje się głównie przygotowywaniem raportów dla inwestorów i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz wspiera w przygotowywaniu budżetów i monitoruje ich realizację. Odpowiada również za procesy automatyzacji raportowania oraz asystuje w audycie grupowym. Wcześniej przez 6 lat pracowała w American Institute for Foreign Study (Poland) Sp. z o.o. jako Specjalista ds. Finansowych. Marta jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego z tytułem licencjata na kierunku Finanse i Inwestycje Międzynarodowe w 2018 roku, a w 2020 roku uzyskała tytuł magistra Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2013 roku przeniosła się na rok do Nowego Jorku, gdzie brała udział w programie wymiany kulturalnej Au Pair in America.

Marta Maszkiewicz Młodszy Kontroler Finansowy